Interim werken voor verkopers van onroerend goed

In de Verenigde Staten, waar er een federale inkomstenbelasting is op de aankoop van onroerend goed, kunnen verkopers naast verkoop- en gebruiksbelastingen belasting verschuldigd zijn over de tussentijdse kosten van hun eigendommen. Onder de tussentijdse kosten vallen vergoedingen, provisies, rente en bepaalde belastingen. Over het algemeen geldt dat als de verkoper geen tussentijdse belasting betaalt en als er in het geval van een verkoop belasting wordt geheven op de verkoper, hij mogelijk aanvullende belastingen verschuldigd is over de aankoopprijs van zijn eigendom.

Wanneer een verkoper belasting moet betalen over zijn onroerend goed terwijl er aan wordt gewerkt, wordt het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs vaak aangeduid als de interkwartielbereik (IQR). Indien de Vertegenwoordiger van de Verkoper de Koper zal informeren dat de Verkoper schriftelijk heeft ingestemd om af te zien van betaling van de verschuldigde belastingen op tijdelijke basis, namens Verkoper, in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper en namens het bedrijf van Verkoper, afzien wordt geacht te zijn aanvaard door de koper in het geval van een verkoop op bestelling aan, door een schriftelijk contract ondertekend door de partijen bij de overeenkomst.

Een verkoper die namens zijn bedrijf tussentijds vrijstelt van belastingen, zal belasting verschuldigd zijn over de tussentijdse kosten van het onroerend goed, tenzij en totdat de overeenkomst tot kwijtschelding wordt herroepen. Een verkoper kan ook worden verplicht om belasting te betalen over zijn eigen onroerend goed naast de belastingen die een andere partij bij de transactie over het onroerend goed verschuldigd is. Als een verkoper bijvoorbeeld een onroerend goed koopt op basis van volledige aankoop en afziet van belasting over de tussentijdse kosten en vervolgens probeert het onroerend goed na korte tijd met winst door te verkopen, kan hij aansprakelijk zijn voor de belastingen op de korte verkoop. Ook als een verkoper tussentijds afziet van belastingen op zijn persoonlijke eigendommen, kan hij aansprakelijk zijn voor de belastingen op zijn persoonlijke eigendommen als blijkt dat hij een fout heeft gemaakt bij het schatten van de geschatte waarde van het onroerend goed toen hij het aan het kopen was.

De meest gebruikelijke manier voor een individuele verkoper om belastingplicht op tussentijdse kosten te vermijden, is door te voorkomen dat onroerend goed tegen contante voorwaarden wordt gekocht. Dit wordt vaak een "Cash on Cash" -beleid genoemd. Een individuele verkoper is over het algemeen niet aansprakelijk voor belastingen over de kosten van een tussentijdse aankoop op basis van de netto contante waarde van het bedrag dat is ontvangen uit een contante-op-contante transactie en de netto contante waarde van het bedrag dat is ontvangen van een contanten op contante transacties worden berekend voordat rekening wordt gehouden met eventuele belastingverplichtingen. Cash-on-cash-polis kan ook door een individuele verkoper worden gebruikt om belastingplicht op de verkoop van onroerend goed op basis van een waardevermindering te vermijden.

Anders dan verkopen op contante basis, is een verkoper die niet tussentijds belastingplichtig is op basis van de netto contante waarde van geld dat is ontvangen uit een transactie in contanten op een onroerend goed, alleen op tussentijdse basis belasting verschuldigd. op basis van redelijk gebruik, bezetting en omzet. Een redelijk gebruik van een eigendom betekent een redelijk gebruik, bezetting en inkomsten voor dat eigendom. Opbrengst betekent werkelijke huurinkomsten verdiend op het onroerend goed. Redelijk gebruik en redelijke bezetting betekent vormen van gebruik die een substantieel voordeel zouden opleveren voor de eigenaar van het onroerend goed, en inkomsten zijn gebruiken en beroepen die niet direct of indirect ten goede komen aan de eigenaar van het onroerend goed.

Een van de manieren waarop een individuele verkoper kan voorkomen dat hij op basis van redelijk gebruik, bezetting en inkomsten tussentijds belasting moet betalen, is door een derde partij in te schakelen om het pand tijdelijk, permanent of tijdelijk, te betrekken. In een situatie van tijdelijke bewoning is een verkoper mogelijk niet aansprakelijk voor belastingen over de kosten van het onroerend goed, tenzij de verkoop op contante basis niet wordt voldaan. Een andere manier om tussentijdse belastingverplichting te vermijden, is door gebruik te maken van een financieringsregeling voor de verkoper, die de aansprakelijkheid van een verkoper voor belastingen op tijdelijke basis kan verminderen of elimineren.

Ook interessant

Interim

Interim IT Training Programma ' s - Voordelen en Wat Ze VoorEen interim IT-programma kunt u up and running in no time. Echter, niet iedereen heeft be ...

Lees verder

Droomjob Vinden

Hoe Vindt u Uw Droom Met behulp van het InternetAls u op zoek bent naar een droombaan, is het waarschijnlijk dat je ook bent op zoek naar tips die u z ...

Lees verder

Job Vinden

Een baan vinden met behulp van een banenzoekmachineEr zijn verschillende manieren om een ​​baan te vinden, maar ze kunnen variëren afhankelijk van wat ...

Lees verder